Viimsi: 508 3677
Rohuneeme tee 1/4, Haabneeme 74001 viimsi@alvariauto.ee

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Alvari Auto OÜ klientide privaatsust ja lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation), millega saab lähemalt tutvuda ametlikul veebilehel https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme isiku nime, telefoninumbrit, postiaadressi, e-posti aadressi, mille isik on andnud läbi meie kontaktivormi vabatahtlikult ning kinnitanud kirjaliku nõusolekuga.

Teenuste kasutajate isikuandmeid töötleme selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi.

Alvari Auto OÜ ei levita, edasta ega kasuta muul mitte ette nähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil info@alvariauto.ee.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga.

Alvari Auto OÜ kasutab oma veebilehel alvariauto.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajatele. Küpsised aitavad muuta kodulehe info kasutajale paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste liikumist meie veebis.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Loe küpsistest täpsemalt:
https://ec.europa.eu/info/cookies_et .

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Oma isikuandmeid edastades ning Alvari Auto OÜ veebi kasutama asudes olete tutvunud ja nõustunud nende põhimõtetega. Alvari Auto OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat muuta.

Kõikide küsimuste korral palume võtta ühendust e-posti aadressil info@alvariauto.ee